Phần mở đầu - 2620

Mã HS Việt Nam 2620 - Xỉ, tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng.

tra cứu mã hs số 2620của Việt Nam là Đối với Xỉ, tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xỉ, tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2620 Xỉ, tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng.
             26201100 Chứa chủ yếu là kẽm:Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm)
             26201900 Loại khác
             26202100 Chứa chủ yếu là chì:Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ
             26202900 Loại khác
             26203000 Chứa chủ yếu là đồng
             26204000 Chứa chủ yếu là nhôm
             26206000 Chứa asen, thuỷ ngân, tali hoặc hỗn hợp của chúng, là loại dùng để tách asen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hoá học của chúng
             26209100 Loại khác:Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các hỗn hợp của chúng
      262099 Loại khác:
             26209910 Xỉ và phần chưa cháy hết (hardhead) của thiếc
             26209990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in