Phần mở đầu - 9607

Mã HS Việt Nam 9607 - Khóa kéo và các bộ phận của chúng.

tra cứu mã hs số 9607của Việt Nam là Đối với Khóa kéo và các bộ phận của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khóa kéo và các bộ phận của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9607 Khóa kéo và các bộ phận của chúng.
             96071100 Khóa kéo:Có răng bằng kim loại cơ bản
             96071900 Loại khác
             96072000 Bộ phận

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in