mã hs - 03038924

Mã HS Việt Nam 03038924 | HTS Mã Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis)

tra cứu mã hs số 03038924 của Việt Nam là Đối với Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030389 Loại khác:
03038924 Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis)