Phần mở đầu - 2815

Mã HS Việt Nam 2815 - Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit hoặc kali peroxit.

tra cứu mã hs số 2815của Việt Nam là Đối với Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit hoặc kali peroxit.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit hoặc kali peroxit. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2815 Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit hoặc kali peroxit.
             28151100 Natri hydroxit (xút ăn da):Dạng rắn
             28151200 Dạng dung dịch nước (soda kiềm hoặc soda lỏng)
             28152000 Kali hydroxit (potash ăn da)
             28153000 Natri hoặc kali peroxit

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in