mã hs - 03022300

Mã HS Việt Nam 03022300 | HTS Mã Cá bơn sole (Solea spp.)

tra cứu mã hs số 03022300 của Việt Nam là Đối với Cá bơn sole (Solea spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03022300 Cá bơn sole (Solea spp.)