mã hs - 03019500

Mã HS Việt Nam 03019500 | HTS Mã Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus maccoyii)

tra cứu mã hs số 03019500 của Việt Nam là Đối với Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus maccoyii). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0301 Cá sống.
03019500 Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus maccoyii)