mã hs - 03023600

Mã HS Việt Nam 03023600 | HTS Mã Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

tra cứu mã hs số 03023600 của Việt Nam là Đối với Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03023600 Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)