mã hs - 03034600

Mã HS Việt Nam 03034600 | HTS Mã Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

tra cứu mã hs số 03034600 của Việt Nam là Đối với Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03034600 Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)