Phần mở đầu - 1201

Mã HS Việt Nam 1201 - Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

tra cứu mã hs số 1201của Việt Nam là Đối với Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1201 Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh.
             12011000 Hạt giống
             12019000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in