Phần mở đầu - 9004

Mã HS Việt Nam 9004 - Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính thuốc, kính bảo vệ mắt hoặc loại khác.

tra cứu mã hs số 9004của Việt Nam là Đối với Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính thuốc, kính bảo vệ mắt hoặc loại khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính thuốc, kính bảo vệ mắt hoặc loại khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9004 Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính thuốc, kính bảo vệ mắt hoặc loại khác.
             90041000 Kính râm
      900490 Loại khác:
             90049010 Kính hiệu chỉnh
             90049050 Kính bảo hộ
             90049090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in