mã hs - 07097000

Mã HS Việt Nam 07097000 | HTS Mã Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)

tra cứu mã hs số 07097000 của Việt Nam là Đối với Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.
07097000 Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)