mã hs - 73061120

Mã HS Việt Nam 73061120 | HTS Mã Hàn chìm xoắn hoặc xoắn ốc bằng hồ quang

tra cứu mã hs số 73061120 của Việt Nam là Đối với Hàn chìm xoắn hoặc xoắn ốc bằng hồ quang. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7306 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).
730611 Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí:Hàn, bằng thép không gỉ:
73061120 Hàn chìm xoắn hoặc xoắn ốc bằng hồ quang