Phần mở đầu - 7320

Mã HS Việt Nam 7320 - Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7320của Việt Nam là Đối với Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7320 Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép.
      732010 Lò xo lá và các lá lò xo:
             73201011 Dùng cho xe có động cơ hoặc các loại máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30:Dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04
             73201019 Loại khác
             73201090 Loại khác
      732020 Lò xo cuộn:
             73202010 Dùng cho xe có động cơ hoặc các loại máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             73202090 Loại khác
      732090 Loại khác:
             73209010 Dùng cho xe có động cơ
             73209090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in