Phần mở đầu - 6913

Mã HS Việt Nam 6913 - Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm, sứ khác.

tra cứu mã hs số 6913của Việt Nam là Đối với Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm, sứ khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm, sứ khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6913 Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm, sứ khác.
      691310 Bằng sứ:
             69131010 Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí (Ornamental cigarette boxes and ashtrays)
             69131090 Loại khác
      691390 Loại khác:
             69139010 Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí (Ornamental cigarette boxes and ashtrays)
             69139090  Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in