Phần mở đầu - 8402

Mã HS Việt Nam 8402 - Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác (trừ các nồi hơi đun nóng nước trung tâm có khả năng sản xuất ra hơi với áp suất thấp); nồi hơi nước quá nhiệt.

tra cứu mã hs số 8402của Việt Nam là Đối với Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác (trừ các nồi hơi đun nóng nước trung tâm có khả năng sản xuất ra hơi với áp suất thấp); nồi hơi nước quá nhiệt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác (trừ các nồi hơi đun nóng nước trung tâm có khả năng sản xuất ra hơi với áp suất thấp); nồi hơi nước quá nhiệt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8402 Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác (trừ các nồi hơi đun nóng nước trung tâm có khả năng sản xuất ra hơi với áp suất thấp); nồi hơi nước quá nhiệt.
      840211 Nồi hơi nước hoặc tạo ra hơi khác:Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ:
             84021110 Hoạt động bằng điện
             84021120 Không hoạt động bằng điện
      840212 Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 45 tấn/giờ:
             84021211 Hoạt động bằng điện:Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ
             84021219 Loại khác
             84021221 Không hoạt động bằng điện:Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ
             84021229 Loại khác
      840219 Nồi hơi tạo ra hơi khác, kể cả loại nồi hơi kiểu lai ghép:
             84021911 Hoạt động bằng điện:Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ
             84021919 Loại khác
             84021921 Không hoạt động bằng điện:Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ
             84021929 Loại khác
      840220 Nồi hơi nước quá nhiệt:
             84022010 Hoạt động bằng điện
             84022020 Không hoạt động bằng điện
      840290 Bộ phận:
             84029010 Thân hoặc vỏ nồi hơi
             84029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in