Phần mở đầu - 8309

Mã HS Việt Nam 8309 - Nút chai lọ, nút bịt và nắp đậy (kể cả nút, nắp hình vương miện, nút xoáy và nút một chiều), bao thiếc bịt nút chai, nút thùng có ren, tấm đậy lỗ thoát của thùng, dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản.

tra cứu mã hs số 8309của Việt Nam là Đối với Nút chai lọ, nút bịt và nắp đậy (kể cả nút, nắp hình vương miện, nút xoáy và nút một chiều), bao thiếc bịt nút chai, nút thùng có ren, tấm đậy lỗ thoát của thùng, dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nút chai lọ, nút bịt và nắp đậy (kể cả nút, nắp hình vương miện, nút xoáy và nút một chiều), bao thiếc bịt nút chai, nút thùng có ren, tấm đậy lỗ thoát của thùng, dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8309 Nút chai lọ, nút bịt và nắp đậy (kể cả nút, nắp hình vương miện, nút xoáy và nút một chiều), bao thiếc bịt nút chai, nút thùng có ren, tấm đậy lỗ thoát của thùng, dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản.
             83091000 Nút hình vương miện
      830990 Loại khác:
             83099010 Bao thiếc bịt nút chai
             83099020 Nắp hộp (lon) nhôm
             83099060 Nắp bình phun xịt, bằng thiếc
             83099070 Nắp hộp khác
             83099081 Loại khác, bằng nhôm:Nút chai và nút xoáy
             83099089 Loại khác
             83099091 Loại khác:Nút chai và nút xoáy
             83099099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in