Phần mở đầu - 7614

Mã HS Việt Nam 7614 - Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện.

tra cứu mã hs số 7614của Việt Nam là Đối với Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7614 Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện.
      761410 Có lõi thép:
             76141011 Cáp:Có đường kính không quá 25,3 mm
             76141012 Có đường kính trên 25,3 mm nhưng không quá 28,28 mm
             76141019 Loại khác
             76141090 Loại khác
      761490 Loại khác:
             76149011 Cáp:Có đường kính không quá 25,3 mm
             76149012 Có đường kính trên 25,3 mm nhưng không quá 28,28 mm
             76149019 Loại khác
             76149090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in