Phần mở đầu - 7413

Mã HS Việt Nam 7413 - Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện.

tra cứu mã hs số 7413của Việt Nam là Đối với Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7413 Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện.
             74130010 Có đường kính không quá 28,28mm
             74130090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in