mã hs - 92099110

Mã HS Việt Nam 92099110 | HTS Mã Tấm đỡ đàn dây, đàn phím và khung kim loại của đàn piano loại đứng

tra cứu mã hs số 92099110 của Việt Nam là Đối với Tấm đỡ đàn dây, đàn phím và khung kim loại của đàn piano loại đứng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
9209 Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho đàn hộp) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại.
920991 Loại khác:Bộ phận và phụ kiện của đàn piano:
92099110 Tấm đỡ đàn dây, đàn phím và khung kim loại của đàn piano loại đứng