Phần mở đầu - 1704

Mã HS Việt Nam 1704 - Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao.

tra cứu mã hs số 1704của Việt Nam là Đối với Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1704 Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao.
             17041000 Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường
      170490 Loại khác:
             17049010 Kẹo và viên ngậm ho
             17049020 Sô cô la trắng
             17049091 Loại khác:Dẻo, có chứa gelatin
             17049099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in