Phần mở đầu - 2833

Mã HS Việt Nam 2833 - Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat).

tra cứu mã hs số 2833của Việt Nam là Đối với Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2833 Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat).
             28331100 Natri sulphat:Dinatri sulphat
             28331900 Loại khác
             28332100 Sulphat loại khác:Của magiê
      283322 Của nhôm:
             28332210 Loại thương phẩm
             28332290 Loại khác
             28332400 Của niken
             28332500 Của đồng
             28332700 Của bari
      283329 Loại khác:
             28332920 Chì sulphat tribazơ
             28332930 Của crôm
             28332990 Loại khác
             28333000 Phèn
             28334000 Peroxosulphates (persulphates)

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in