Phần mở đầu - 2813

Mã HS Việt Nam 2813 - Sulphua của phi kim loại; phospho trisulphua thương phẩm.

tra cứu mã hs số 2813của Việt Nam là Đối với Sulphua của phi kim loại; phospho trisulphua thương phẩm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sulphua của phi kim loại; phospho trisulphua thương phẩm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2813 Sulphua của phi kim loại; phospho trisulphua thương phẩm.
             28131000 Carbon disulphua
             28139000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in