Phần mở đầu - 2830

Mã HS Việt Nam 2830 - Sulphua; polysulphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 2830của Việt Nam là Đối với Sulphua; polysulphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sulphua; polysulphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2830 Sulphua; polysulphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.
             28301000 Natri sulphua
      283090 Loại khác:
             28309010 Sulphua cađimi hoặc sulphua kẽm
             28309090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in