Phần mở đầu - 2904

Mã HS Việt Nam 2904 - Dẫn xuất sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của hydrocarbon, đã hoặc chưa halogen hóa.

tra cứu mã hs số 2904của Việt Nam là Đối với Dẫn xuất sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của hydrocarbon, đã hoặc chưa halogen hóa.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dẫn xuất sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của hydrocarbon, đã hoặc chưa halogen hóa. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2904 Dẫn xuất sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của hydrocarbon, đã hoặc chưa halogen hóa.
             29041000 Dẫn xuất chỉ chứa các nhóm sulpho, muối và các etyl este của chúng
      290420 Dẫn xuất chỉ chứa các nhóm nitro hoặc các nhóm nitroso:
             29042010 Trinitrotoluene
             29042090 Loại khác
             29049000   Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in