Phần mở đầu - 1512

Mã HS Việt Nam 1512 - Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 1512của Việt Nam là Đối với Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1512 Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.
             15121100 Dầu hạt hướng dương hoặc dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng:Dầu thô
      151219 Loại khác:
             15121910 Các phần phân đoạn của dầu hướng dương hoặc dầu cây rum chưa tinh chế
             15121990 Loại khác
             15122100 Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng:Dầu thô, đã hoặc chưa khử gossypol
      151229 Loại khác:
             15122910 Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế
             15122990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in