Phần mở đầu - 9806

Mã HS Việt Nam 9806 - Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da.

tra cứu mã hs số 9806của Việt Nam là Đối với Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9806 Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da.
             98060010 Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl
             98060090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in