Phần mở đầu - 9015

Mã HS Việt Nam 9015 - Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc (kể cả quan trắc ảnh), dùng cho thủy văn học, hải dương học, thủy học, khí tượng học hoặc địa lý học, trừ la bàn; máy đo xa.

tra cứu mã hs số 9015của Việt Nam là Đối với Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc (kể cả quan trắc ảnh), dùng cho thủy văn học, hải dương học, thủy học, khí tượng học hoặc địa lý học, trừ la bàn; máy đo xa.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc (kể cả quan trắc ảnh), dùng cho thủy văn học, hải dương học, thủy học, khí tượng học hoặc địa lý học, trừ la bàn; máy đo xa. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9015 Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc (kể cả quan trắc ảnh), dùng cho thủy văn học, hải dương học, thủy học, khí tượng học hoặc địa lý học, trừ la bàn; máy đo xa.
      901510 Máy đo xa:
             90151010 Dùng trong việc chụp ảnh hoặc quay phim
             90151090 Loại khác
             90152000 Máy kinh vĩ và tốc kế góc (máy toàn đạctacheometers)
             90153000 Dụng cụ đo cân bằng (levels)
             90154000 Thiết bị và dụng cụ quan trắc ảnh
      901580 Thiết bị và dụng cụ khác:
             90158010 Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
             90158090 Loại khác
             90159000 Bộ phận và phụ kiện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in