mã hs - 07119010

Mã HS Việt Nam 07119010 | HTS Mã Ngô ngọt

tra cứu mã hs số 07119010 của Việt Nam là Đối với Ngô ngọt. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0711 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.
071190 Rau khác; hỗn hợp các loại rau:
07119010 Ngô ngọt