mã hs - 02064100

Mã HS Việt Nam 02064100 | HTS Mã Của lợn, đông lạnh:Gan

tra cứu mã hs số 02064100 của Việt Nam là Đối với Của lợn, đông lạnh:Gan. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02064100 Của lợn, đông lạnh:Gan