mã hs - 03024700

Mã HS Việt Nam 03024700 | HTS Mã Cá kiếm (Xiphias gladius)

tra cứu mã hs số 03024700 của Việt Nam là Đối với Cá kiếm (Xiphias gladius). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03024700 Cá kiếm (Xiphias gladius)