mã hs - 03035700

Mã HS Việt Nam 03035700 | HTS Mã Cá kiếm (Xiphias gladius)

tra cứu mã hs số 03035700 của Việt Nam là Đối với Cá kiếm (Xiphias gladius). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03035700 Cá kiếm (Xiphias gladius)