Phần mở đầu - 5501

Mã HS Việt Nam 5501 - Tô (tow) filament tổng hợp.

tra cứu mã hs số 5501của Việt Nam là Đối với Tô (tow) filament tổng hợp.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tô (tow) filament tổng hợp. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5501 Tô (tow) filament tổng hợp.
             55011000 Từ ni lông hoặc từ polyamit khác
             55012000 Từ các polyeste
             55013000 Từ acrylic hoặc modacrylic
             55014000 Từ polypropylen
             55019000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in