Phần mở đầu - 5402

Mã HS Việt Nam 5402 - Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex.

tra cứu mã hs số 5402của Việt Nam là Đối với Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5402 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex.
             54021100 Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác:Từ các aramit
             54021900 Loại khác
             54022000 Sợi có độ bền cao từ polyeste
             54023100 Sợi dún:Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex
             54023200 Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex
             54023300 Từ các polyeste
             54023400 Từ polypropylen
             54023900 Loại khác
             54024400 Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét:Từ nhựa đàn hồi
             54024500 Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác
             54024600 Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần
             54024700 Loại khác, từ các polyeste
             54024800 Loại khác, từ polypropylen
             54024900 Loại khác
             54025100 Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét:Từ ni lông hoặc các polyamit khác
             54025200 Từ polyeste
      540259 Loại khác:
             54025910 Từ polypropylene
             54025990 Loại khác
             54026100 Sợi khác, nhiều ( đã được gấp) hoặc sợi cáp:Từ ni lông hoặc các polyamit khác
             54026200 Từ polyeste
      540269 Loại khác:
             54026910 Từ polypropylene
             54026990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in