Phần mở đầu - 5503

Mã HS Việt Nam 5503 - Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.

tra cứu mã hs số 5503của Việt Nam là Đối với Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5503 Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.
             55031100 Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác:Từ các aramit
             55031900 Loại khác
             55032000 Từ các polyeste
             55033000 Từ acrylic hoặc modacrylic
             55034000 Từ polypropylen
             55039000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in