Phần mở đầu - 5506

Mã HS Việt Nam 5506 - Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.

tra cứu mã hs số 5506của Việt Nam là Đối với Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5506 Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.
             55061000 Từ ni lông hay từ các polyamit khác
             55062000 Từ các polyeste
             55063000 Từ acrylic hoặc modacrylic
             55069000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in