mã hs - 38253010

Mã HS Việt Nam 38253010 | HTS Mã Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự

tra cứu mã hs số 38253010 của Việt Nam là Đối với Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3825 Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.
382530 Rác thải bệnh viện:
38253010 Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự