Phần mở đầu - 7323

Mã HS Việt Nam 7323 - Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép; bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7323của Việt Nam là Đối với Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép; bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép; bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7323 Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép; bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép.
             73231000 Bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự
      732391 Loại khác:Bằng gang, chưa tráng men:
             73239110 Đồ dùng nhà bếp
             73239120 Gạt tàn thuốc lá
             73239190 Loại khác
             73239200 Bằng gang, đã tráng men
      732393 Bằng thép không gỉ:
             73239310 Đồ dùng nhà bếp
             73239320 Gạt tàn thuốc lá
             73239390 Loại khác
             73239400 Bằng sắt (trừ gang) hoặc thép, đã tráng men
      732399 Loại khác:
             73239910 Đồ dùng nhà bếp
             73239920 Gạt tàn thuốc lá
             73239990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in