Phần mở đầu - 3924

Mã HS Việt Nam 3924 - Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic.

tra cứu mã hs số 3924của Việt Nam là Đối với Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3924 Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic.
             39241000 Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp
      392490 Loại khác:
             39249010 Bô để giường bệnh, bô đi tiểu (loại xách tay được) hoặc bô để phòng ngủ
             39249090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in