Phần mở đầu - 4104

Mã HS Việt Nam 4104 - Da thuộc hoặc da mộc của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.

tra cứu mã hs số 4104của Việt Nam là Đối với Da thuộc hoặc da mộc của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Da thuộc hoặc da mộc của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4104 Da thuộc hoặc da mộc của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.
             41041100 Ở dạng ướt (kể cả xanhướt):Da cật, chưa xẻ; da váng có mặt cật (da lộn)
             41041900 Loại khác
             41044100 Ở dạng khô (mộc):Da cật, chưa xẻ; da váng có mặt cật (da lộn)
             41044900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in