Phần mở đầu - 4106

Mã HS Việt Nam 4106 - Da thuộc hoặc da mộc của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.

tra cứu mã hs số 4106của Việt Nam là Đối với Da thuộc hoặc da mộc của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Da thuộc hoặc da mộc của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4106 Da thuộc hoặc da mộc của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.
             41062100 Của dê:Ở dạng ướt (kể cả xanhướt)
             41062200 Ở dạng khô (mộc)
             41063100 Của lợn:Ở dạng ướt (kể cả xanhướt)
             41063200 Ở dạng khô (mộc)
      410640 Của loài bò sát:
             41064010 Ở dạng ướt (kể cả xanhướt)
             41064020 Ở dạng khô (mộc)
             41069100 Loại khác:Ở dạng ướt (kể cả xanhướt)
             41069200 Ở dạng khô (mộc)

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in