Phần mở đầu - 4105

Mã HS Việt Nam 4105 - Da thuộc hoặc da mộc của cừu, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.

tra cứu mã hs số 4105của Việt Nam là Đối với Da thuộc hoặc da mộc của cừu, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Da thuộc hoặc da mộc của cừu, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4105 Da thuộc hoặc da mộc của cừu, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.
             41051000 Ở dạng ướt (kể cả xanhướt)
             41053000 Ở dạng khô (mộc)

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in