Phần mở đầu - 4302

Mã HS Việt Nam 4302 - Da lông đã thuộc hoặc chuội (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác), đã hoặc chưa ghép nối (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác) trừ loại thuộc nhóm 43.03.

tra cứu mã hs số 4302của Việt Nam là Đối với Da lông đã thuộc hoặc chuội (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác), đã hoặc chưa ghép nối (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác) trừ loại thuộc nhóm 43.03.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Da lông đã thuộc hoặc chuội (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác), đã hoặc chưa ghép nối (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác) trừ loại thuộc nhóm 43.03. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4302 Da lông đã thuộc hoặc chuội (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác), đã hoặc chưa ghép nối (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác) trừ loại thuộc nhóm 43.03.
             43021100 Loại da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân, chưa ghép nối:Của loài chồn vizon
             43021900 Loại khác
             43022000 Đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt, chưa ghép nối
             43023000 Loại da nguyên con và các mẩu hoặc các mảnh cắt của chúng, đã ghép nối

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in