Phần mở đầu - 3201

Mã HS Việt Nam 3201 - Chất chiết xuất thuộc da gốc thực vật; ta nanh và các muối, ete, este của chúng và các chất dẫn xuất khác.

tra cứu mã hs số 3201của Việt Nam là Đối với Chất chiết xuất thuộc da gốc thực vật; ta nanh và các muối, ete, este của chúng và các chất dẫn xuất khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chất chiết xuất thuộc da gốc thực vật; ta nanh và các muối, ete, este của chúng và các chất dẫn xuất khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3201 Chất chiết xuất thuộc da gốc thực vật; ta nanh và các muối, ete, este của chúng và các chất dẫn xuất khác.
             32011000 Chất chiết xuất từ cây mẻ rìu (Quebracho)
             32012000 Chất chiết xuất từ cây keo (Wattle)
      320190 Loại khác:
             32019010 Gambier
             32019090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in