Phần mở đầu - 8103

Mã HS Việt Nam 8103 - Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8103của Việt Nam là Đối với Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8103 Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
             81032000 Tantan chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết; bột
             81033000 Phế liệu và mảnh vụn
             81039000 Loại khác