Phần mở đầu - 8517

Mã HS Việt Nam 8517 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.

tra cứu mã hs số 8517của Việt Nam là Đối với Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8517 Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.
             85171100 Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác:Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây
             85171200 Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác
             85171800 Loại khác
             85176100 Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng):Trạm thu phát gốc
      851762 Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến:
             85176210 Thiết bị phát và thu sóng vô tuyến sử dụng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng
             85176221 Bộ phận của máy xử lý dữ liệu tự động trừ loại của nhóm 84.71:Bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor), kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến
             85176229 Loại khác
             85176230 Thiết bị chuyển mạch điện báo hay điện thoại
             85176241 Thiết bị dùng cho hệ thống hữu tuyến sóng mang hoặc hệ thống hữu tuyến kỹ thuật số:Bộ điều biến/giải biến (modem) kể cả loại sử dụng cáp nối và dạng thẻ cắm
             85176242 Bộ tập trung hoặc bộ dồn kênh
             85176249 Loại khác
             85176251 Thiết bị truyền dẫn khác kết hợp với thiết bị thu:Thiết bị mạng nội bộ không dây
             85176252 Thiết bị phát và thu dùng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng
             85176253 Thiết bị phát dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng khác
             85176259 Loại khác
             85176261 Thiết bị truyền dẫn khác:Dùng cho điện báo hay điện thoại
             85176269 Loại khác
             85176291 Loại khác:Thiết bị thu xách tay để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin và thiết bị cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin
             85176292 Dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng (vô tuyến)
             85176299 Loại khác
             85176900 Loại khác
      851770 Bộ phận:
             85177010 Của bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor) kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến
             85177021 Của thiết bị truyền dẫn, trừ loại dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị phát truyền hình, hoặc của loại thiết bị thu xách tay để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin và thiết bị cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin:Của điện thoại di động (telephones for cellular networks)
             85177029 Loại khác
             85177031 Tấm mạch in khác, đã lắp ráp:Dùng cho điện thoại hay điện báo hữu tuyến
             85177032 Dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng (vô tuyến)
             85177039 Loại khác
             85177040 Anten sử dụng với thiết bị điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng (vô tuyến)
             85177091 Loại khác:Dùng cho điện báo hoặc điện thoại hữu tuyến
             85177092 Dùng cho điện báo hoặc điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng (vô tuyến)
             85177099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in