Phần mở đầu - 9506

Mã HS Việt Nam 9506 - Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools).

tra cứu mã hs số 9506của Việt Nam là Đối với Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9506 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools).
             95061100 Ván trượt tuyết và các thiết bị trượt tuyết khác:Ván trượt tuyết
             95061200 Dây buộc ván trượt
             95061900 Loại khác
             95062100 Ván trượt nước, ván lướt sóng, ván buồm và các thiết bị thể thao dưới nước khác:Ván buồm
             95062900 Loại khác
             95063100 Gậy chơi gôn và các thiết bị chơi gôn khác:Gậy và bộ gậy chơi gôn
             95063200 Bóng
             95063900 Loại khác
      950640 Dụng cụ và thiết bị cho môn bóng bàn:
             95064010 Bàn
             95064090 Loại khác
             95065100 Vợt tennis, vợt cầu lông hoặc các vợt tương tự khác, đã hoặc chưa căng lưới:Vợt tennis, đã hoặc chưa căng lưới
             95065900 Loại khác
             95066100 Bóng, trừ bóng chơi gôn và bóng chơi bóng bàn:Bóng tennis
             95066200 Bóng có thể bơm hơi
             95066900 Loại khác
             95067000 Lưỡi giầy trượt băng và lưỡi trượt có bánh xe, kể cả giày trượt có gắn lưỡi trượt
             95069100 Loại khác:Các mặt hàng và thiết bị cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục hoặc điền kinh
             95069900 Loại khác