Phần mở đầu - 5903

Mã HS Việt Nam 5903 - Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.

tra cứu mã hs số 5903của Việt Nam là Đối với Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5903 Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.
             59031000 Với poly (vinyl chlorit)
             59032000 Với polyurethan
             59039000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in