Phần mở đầu - 5905

Mã HS Việt Nam 5905 - Các loại vải dệt phủ tường.

tra cứu mã hs số 5905của Việt Nam là Đối với Các loại vải dệt phủ tường.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại vải dệt phủ tường. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5905 Các loại vải dệt phủ tường.
             59050010 Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô
             59050090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in