mã hs - 72111921

Mã HS Việt Nam 72111921 | HTS Mã Chiều dày dưới 2 mm:Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

tra cứu mã hs số 72111921 của Việt Nam là Đối với Chiều dày dưới 2 mm:Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7211 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
721119 Loại khác:
72111921 Chiều dày dưới 2 mm:Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm