mã hs - 72111411

Mã HS Việt Nam 72111411 | HTS Mã Chiều dày từ 4,75mm trở lên nhưng không quá 10 mm:Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

tra cứu mã hs số 72111411 của Việt Nam là Đối với Chiều dày từ 4,75mm trở lên nhưng không quá 10 mm:Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7211 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
721114 Loại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lên:
72111411 Chiều dày từ 4,75mm trở lên nhưng không quá 10 mm:Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm